Rekrutacja

Szanowni Państwo

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Miasta Przemyśla na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się:

4 marca 2024 r.

Nabór nowych kandydatów odbywa się w wersji elektronicznej

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl

 

wydrukowane i podpisane należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru

wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

w terminie: do 22 marca 2024 r.

 

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego

dla nowych kandydatów do Przedszkola Nr 7 w Przemyślu

na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin               w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                            w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2024r.

do 22.03.2024r.

od 6.05.2024r.

do 16.05.2024r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                        i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020, poz.910 z póź.zm).

od 04.03.2024r.

do 25.03.2024r.

od 6.05.2024r.

do 17.05.2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  9.04.2024r.

 

  3.06.2024r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9.04.2024r.

do 16.04.2024r.

od 3.06.2024r.

do 6.06.2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  17.04.2024r.

  7.06.2024r.

 

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 25-10-2023 13:03 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 20-02-2024 13:20

Na skróty