Organizacja pracy

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6:30 do 16:00   

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów). Druk upoważnienia jest do pobrania w kancelarii przedszkola. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia i w momencie odbioru dziecka posiadać dokument tożsamości.

 


Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola powinny przebrać dziecko w szatni i oddać pod opiekę nauczyciela danej grupy. Dziecko należy odebrać z przedszkola do ustalonej godziny czasu pracy oddziału, do którego uczęszcza.

 

Czas zajęć przedszkolnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

 GRUPA I 3-4 latki                                                   od godziny 6:30 do 16:00

 GRUPA II 5-6 latki                                                  od godziny 6:30 do 16:00

 

 

  

 

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 25-10-2023 12:58

Na skróty